Sim Năm Sinh 1968

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim lộc phát Viettel 098.1.09.1968 7.800.000 Đặt mua
2 Sim lộc phát Viettel 0982.20.1968 5.000.000 Đặt mua
3 Sim lộc phát Viettel 0374.26.1968 860.000 Đặt mua
4 Sim lộc phát Viettel 034344.1968 900.000 Đặt mua
5 Sim lộc phát Viettel 0347.45.1968 900.000 Đặt mua
6 Sim lộc phát Viettel 0969.3.4.1968 5.200.000 Đặt mua
7 Sim lộc phát Viettel 03.5678.1968 8.000.000 Đặt mua
8 Sim lộc phát Viettel 03.29.04.1968 3.500.000 Đặt mua
9 Sim lộc phát Viettel 0373.02.1968 900.000 Đặt mua
10 Sim lộc phát Viettel 0346.111.968 770.000 Đặt mua
11 Sim lộc phát Viettel 0394.86.1968 1.750.000 Đặt mua
12 Sim lộc phát Mobifone 0907.7.4.1968 1.475.000 Đặt mua
13 Sim lộc phát Mobifone 0907.8.6.1968 3.400.000 Đặt mua
14 Sim lộc phát Mobifone 0896.70.1968 1.100.000 Đặt mua
15 Sim lộc phát Mobifone 0939.8.7.1968 2.400.000 Đặt mua
16 Sim lộc phát Mobifone 0907.51.1968 1.800.000 Đặt mua
17 Sim lộc phát Mobifone 0939.4.8.1968 2.400.000 Đặt mua
18 Sim lộc phát Mobifone 0907.2.5.1968 2.600.000 Đặt mua
19 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.2.1968 1.600.000 Đặt mua
20 Sim lộc phát Mobifone 0898.03.1968 1.550.000 Đặt mua
21 Sim lộc phát Mobifone 0939.6.4.1968 1.475.000 Đặt mua
22 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.1.1968 1.600.000 Đặt mua
23 Sim lộc phát Mobifone 09.31.03.1968 5.100.000 Đặt mua
24 Sim lộc phát Mobifone 0899.01.1968 1.475.000 Đặt mua
25 Sim lộc phát Mobifone 0896.7.3.1968 1.600.000 Đặt mua
26 Sim lộc phát Mobifone 0939.7.2.1968 2.200.000 Đặt mua
27 Sim lộc phát Mobifone 0932.9.5.1968 1.900.000 Đặt mua
28 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.2.1968 1.900.000 Đặt mua
29 Sim lộc phát Mobifone 09.07.10.1968 5.600.000 Đặt mua
30 Sim lộc phát Mobifone 0899.00.1968 2.400.000 Đặt mua
31 Sim lộc phát Mobifone 0932.8.1.1968 2.900.000 Đặt mua
32 Sim lộc phát Mobifone 0939.2.5.1968 2.400.000 Đặt mua
33 Sim lộc phát Mobifone 0899.6.8.1968 5.800.000 Đặt mua
34 Sim lộc phát Mobifone 0939.6.1.1968 2.400.000 Đặt mua
35 Sim lộc phát Mobifone 0907.5.7.1968 2.600.000 Đặt mua
36 Sim lộc phát Mobifone 0901.2.7.1968 2.300.000 Đặt mua
37 Sim lộc phát Mobifone 09.01.07.1968 6.100.000 Đặt mua
38 Sim lộc phát Mobifone 09.07.04.1968 4.700.000 Đặt mua
39 Sim lộc phát Mobifone 0907.6.6.1968 7.100.000 Đặt mua
40 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.3.1968 1.900.000 Đặt mua
41 Sim lộc phát Mobifone 0907.9.5.1968 2.600.000 Đặt mua
42 Sim lộc phát Mobifone 0907.4.8.1968 1.900.000 Đặt mua
43 Sim lộc phát Mobifone 0899.6.6.1968 4.800.000 Đặt mua
44 Sim lộc phát Mobifone 0784.73.1968 1.830.000 Đặt mua
45 Sim lộc phát Mobifone 0765.29.1968 1.830.000 Đặt mua
46 Sim lộc phát Mobifone 0707.82.1968 2.600.000 Đặt mua
47 Sim lộc phát Vietnamobile 0583.74.1968 810.000 Đặt mua
48 Sim lộc phát Mobifone 0764.18.1968 1.830.000 Đặt mua
49 Sim lộc phát Vietnamobile 0589.07.1968 880.000 Đặt mua
50 Sim lộc phát Vietnamobile 0587.81.1968 810.000 Đặt mua
51 Sim lộc phát Vinaphone 0888.76.1968 3.000.000 Đặt mua
52 Sim lộc phát Mobifone 07.9993.1968 2.050.000 Đặt mua
53 Sim lộc phát Mobifone 0786.28.1968 1.680.000 Đặt mua
54 Sim lộc phát Viettel 0385.73.1968 1.830.000 Đặt mua
55 Sim lộc phát Mobifone 0764.40.1968 1.180.000 Đặt mua
56 Sim lộc phát Mobifone 0769.60.1968 1.180.000 Đặt mua
57 Sim lộc phát Mobifone 0769.62.1968 1.830.000 Đặt mua
58 Sim lộc phát Vinaphone 0888.07.1968 2.700.000 Đặt mua
59 Sim lộc phát Mobifone 0765.84.1968 1.830.000 Đặt mua
60 Sim lộc phát Vietnamobile 0584.86.1968 810.000 Đặt mua
61 Sim lộc phát Mobifone 0797.59.1968 1.680.000 Đặt mua
62 Sim lộc phát Mobifone 0786.67.1968 1.680.000 Đặt mua
63 Sim lộc phát Mobifone 0707.86.1968 2.600.000 Đặt mua
64 Sim lộc phát Mobifone 093.24.1.1968 3.500.000 Đặt mua
65 Sim lộc phát Mobifone 0703.25.1968 1.680.000 Đặt mua
66 Sim lộc phát Mobifone 0794.08.1968 1.830.000 Đặt mua
67 Sim lộc phát Mobifone 0764.07.1968 1.830.000 Đặt mua
68 Sim lộc phát Mobifone 0707.80.1968 1.180.000 Đặt mua
69 Sim lộc phát Vietnamobile 0567.72.1968 880.000 Đặt mua
70 Sim lộc phát Mobifone 0764.97.1968 1.830.000 Đặt mua
71 Sim lộc phát Vietnamobile 0566.41.1968 810.000 Đặt mua
72 Sim lộc phát Mobifone 0786.261.968 950.000 Đặt mua
73 Sim lộc phát Mobifone 0792.851.968 880.000 Đặt mua
74 Sim lộc phát Mobifone 0786.711.968 880.000 Đặt mua
75 Sim lộc phát Mobifone 0797.021.968 1.020.000 Đặt mua
76 Sim lộc phát Mobifone 0793.771.968 950.000 Đặt mua
77 Sim lộc phát Mobifone 0797.861.968 880.000 Đặt mua
78 Sim lộc phát Mobifone 0797.111.968 3.300.000 Đặt mua
79 Sim lộc phát Mobifone 0785.19.1968 2.240.000 Đặt mua
80 Sim lộc phát Mobifone 0792.231.968 880.000 Đặt mua
81 Sim lộc phát Mobifone 0793.761.968 880.000 Đặt mua
82 Sim lộc phát Mobifone 0798.871.968 880.000 Đặt mua
83 Sim lộc phát Mobifone 0799.891.968 950.000 Đặt mua
84 Sim lộc phát Mobifone 0792.951.968 880.000 Đặt mua
85 Sim lộc phát Mobifone 0792.661.968 1.140.000 Đặt mua
86 Sim lộc phát Mobifone 0797.061.968 950.000 Đặt mua
87 Sim lộc phát Mobifone 0785.711.968 880.000 Đặt mua
88 Sim lộc phát Mobifone 0786.021.968 880.000 Đặt mua
89 Sim lộc phát Mobifone 0783.661.968 1.020.000 Đặt mua
90 Sim lộc phát Mobifone 0785.851.968 950.000 Đặt mua
91 Sim lộc phát Mobifone 0786.061.968 950.000 Đặt mua
92 Sim lộc phát Mobifone 0798.921.968 880.000 Đặt mua
93 Sim lộc phát Mobifone 0785.111.968 2.750.000 Đặt mua
94 Sim lộc phát Mobifone 0798.381.968 1.020.000 Đặt mua
95 Sim lộc phát Mobifone 0792.381.968 950.000 Đặt mua
96 Sim lộc phát Mobifone 0798.811.968 950.000 Đặt mua
97 Sim lộc phát Mobifone 0799.771.968 1.140.000 Đặt mua
98 Sim lộc phát Mobifone 0783.511.968 950.000 Đặt mua
99 Sim lộc phát Mobifone 0785.131.968 1.020.000 Đặt mua
100 Sim lộc phát Mobifone 0798.201.968 1.020.000 Đặt mua
101 Sim lộc phát Mobifone 0786.551.968 1.020.000 Đặt mua
102 Sim lộc phát Mobifone 0786.391.968 950.000 Đặt mua
103 Sim lộc phát Mobifone 0784.111.968 1.860.000 Đặt mua
104 Sim lộc phát Mobifone 0797.96.1968 1.640.000 Đặt mua
105 Sim lộc phát Mobifone 0799.761.968 950.000 Đặt mua
106 Sim lộc phát Mobifone 0797.311.968 950.000 Đặt mua
107 Sim lộc phát Mobifone 0793.891.968 950.000 Đặt mua
108 Sim lộc phát Mobifone 0798.761.968 880.000 Đặt mua
109 Sim lộc phát Mobifone 0785.001.968 1.290.000 Đặt mua
110 Sim lộc phát Mobifone 0786.151.968 1.020.000 Đặt mua
111 Sim lộc phát Mobifone 0798.221.968 950.000 Đặt mua
112 Sim lộc phát Mobifone 0783.22.1968 1.290.000 Đặt mua
113 Sim lộc phát Mobifone 0792.811.968 950.000 Đặt mua
114 Sim lộc phát Mobifone 0792.271.968 880.000 Đặt mua
115 Sim lộc phát Mobifone 0792.301.968 880.000 Đặt mua
116 Sim lộc phát Mobifone 0792.771.968 1.290.000 Đặt mua
117 Sim lộc phát Mobifone 0792.261.968 880.000 Đặt mua
118 Sim lộc phát Mobifone 0785.891.968 1.020.000 Đặt mua
119 Sim lộc phát Mobifone 0792.251.968 880.000 Đặt mua
120 Sim lộc phát Mobifone 0937.02.1968 1.790.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : ec8fb2cef912da2119cf0e42a0257f13